bip.gov.pl
A A A K
BIP BP w Tarnobrzegu

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w formie elektronicznej:

  • Ewidencja zbiorów
  • Ewidencja użytkowników Biblioteki
  • Ewidencja wypożyczanych i udostępnianych zbiorów
  • Ewidencje finansowo-księgowe.

Ewidencje i rejestry Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w formie pisemnej:

  • Ewidencja archiwum zakładowego
  • Ewidencja akt osobowych
  • Ewidencja środków trwałych

Wyżej wymienione ewidencje udostępnia się w godzinach 800 – 1500 za zgodą dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzeg.Opublikował: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Publikacja dnia: 31.01.2010
Podpisał: Stefania Dudzik-Bartosiewicz
Dokument z dnia: 31.01.2010
Dokument oglądany razy: 2 372